زنده یاد ...

    شبانه      مرا   تو بی‌سببی   نیستی. به‌راستی  صِلتِ کدام قصیده‌ای   ای غزل؟ ستاره‌بارانِ جوابِ کدام سلامی   به آفتاب از دریچه‌یِ تاریک؟   کلام از نگاهِ تو شکل‌می‌بندد.خوشا نظر بازیا که تو آغازمی‌کنی!   پسِ پشتِ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
2 پست